Hjem | Faginfo | Pensum | Øvingsoppgaver

Faginformasjon

Undervisningsform

To timer forelesning og (opp til) en time øvingsgjennomgang per uke. Ved behov kan det også bli forelesning i øvingstimen.

Tid: Torsdag 12:15-14:00 (15:00)
Sted: A128

Det er opprettet en egen mail-liste for kurset, 11174@fag.sib.hibo.no, hvor informasjon av mer tidskritisk karakter vil bli distribuert. Alle som følger kurset oppfordres derfor om å sette seg opp på denne her dersom de ikke allerede har gjort det.

Eksamen

Dato: 10/12 2002
Eksamensform: Skriftlig
Varighet: 4 timer

Foreleser

Martin Gilje Jaatun
GnuPG offentlig nøkkel

Mer informasjon finner du i studiehåndboka


Hjem | Faginfo | Pensum | Øvingsoppgaver