Hjem | Faginfo | Pensum | Øvingsoppgaver

Pensum og tilleggsstoff

Som kjent er det slik at "pensum er det foreleste stoff", men siden dette er litt vanskelig å forholde seg til for mange studenter, presenteres herved høstens endelige pensumliste .

Lærebok

Pensum dekkes i hovedsak av Willam Stallings:
Cryptography and Network Security - Principles and Practice (Second Edition) ISBN 0-13-869017-0

Hjemmesiden til boken inneholder en masse nyttig informasjon, og det er også en errata-liste med oppdagede feil (filen for boken vår heter "Errata-Security2e-mmyy" der "mmyy" angir måned og år for siste oppdatering).

Tilleggspensum

I tillegg til boken er de følgende artiklene pensum:

McHugh et al: "Defending Yourself: The Role of Intrusion Detection Systems"

Hallingstad et al: "Firewall Technology "
(Her er en versjon uten blanke sider, for de som skriver ut ensidig.)

Tilleggsstoff

Alt som følger etter her er ikke pensum, men kan være interessant for det.

Bøker for de spesielt interesserte

Følgende to bøker anbefales som tilleggstoff for alle som har tenkt å programmere TCP/IP-applikasjoner (bøkene dekker omtrent det samme, men presentasjonen er litt forskjellig. Velg en av dem.):

Douglas E. Comer: Internetworking with TCP/IP Vol. I: Principles, Protocols, and Architecture, 4/e (Prentice-Hall 2000) ISBN 0-13-018380-6

W. Richard Stevens: TCP/IP Illustrated, Volume 1: The Protocols (Addison-Wesley 1994) ISBN 0-201-63346-9

(Det finnes selvfølgelig flere bind av begge seriene, som bl.a. dekker socket-programmering.)

For oss ikke-matematikere er det vanskelig å komme utenom "bibelen" fra Bruce Schneier:

Bruce Schneier: Applied Cryptography 2 edition (John Wiley & Sons 1995) ISBN: 0471117099

... og mens vi snakker om Bruce Schneier, kan vi jo også anbefale boka:

Bruce Schneier:
Secrets & Lies - Digital Security in a Networked World
(John Wiley & Sons 2000)
ISBN 0-471-25311-1

Denne siste boka gir en glimrende fremstilling av datasikkerhet på et relativt ikke-teknisk nivå, og illustrerer at selv om datasikkerhet ikke er mulig uten krypto, er det heller ikke nok med bare krypto.

Hjem | Faginfo | Pensum | Øvingsoppgaver