11174 Datasikkerhet

Endelig pensumliste høsten 2002

Forøvrig er det bare IP versjon 4 og Kerberos versjon 5 som er pensum i de relevante kapitlene.

Mesteparten av kapittel 4 er å betrakte som kursorisk pensum, dvs. jeg forventer at alle har lest gjennom det en gang, men jeg forventer ikke at noen sitter og pugger detaljene. Det sentrale stoffet i kapittel 4 er hva karakteriserer de forskjellige algoritmene, og hvordan er de ulike? I kapittel 9 er de fleste detaljene tatt ut av pensum, men det som er på foilene er selvfølgelig fortsatt pensum. Jeg forventer også at dere vet hva SHA-1 og RIPEMD-160 er, selv om detaljene er utelatt! Videre vil det som er fremhevet i forelesning og øvinger også være mest eksamensrelevant!